cenník

Nástupné

1,60 €

Sadzba na 1 Km

0,60 €* / 1,20 €**

Sadzba za 1 min čakania

0,40 €

Minimálne jazdné

4 €

*objednávka cez HOPIN

**nástup z ulice, resp. jazdné mimo Bratislavy

Pre nefiremných zakazníkov je cena uvedená s DPH.
Pre firemných zákazníkov spoločnosti GO4, s.r.o. platia zmluvné ceny bez DPH.
Poplatky za znečistenie vozidla:
• zvieracie chlpy, bahno, lístie, potraviny, nápoje – 30 €
• biologické exkrementy – 100 €

Naše moderné, ekologické a plne elektrické vozidlá KIA Soul si môžete prenajať aj formou Carsharing-u:

• za prenájom zaplatíte 50 € za deň alebo 5 € za hodinu vrátane PHM a vrátane DPH
• ak denne najazdíte viac ako 200 km, doplatok za každý kilometer je 0,15 €
• platí sa mesačne na základe evidencie jázd

Bližšie informácie na tel.čísle: 0918 222 851 (ceny platné od 1.9.2017)